Istraživačke skupine

Laboratorij za analitiku financija i rizika (LAFRA)

dr. sc. Zvonko Kostanjčar
http://lafra.fer.hr

Znanstveni rad fokusiran je na razvoj stohastičkih modela, statističkih metoda i algoritama strojnog učenja za analizu financijskih podataka, automatizirane sustave trgovanja te naprednu financijsku tehnologiju.

 

Laboratorij za analizu teksta i inženjerstvo znanja (TakeLab)

 dr. sc. Jan Šnajder
http://takelab.fer.hr/

Kroz znanstvena istraživanja u područjima računarske znanosti statističkog strojnog učenja, obrade prirodnog jezika i pretraživanja informacija, cilj je otkriti nova znanja, omogućiti strojno razumijevanje teksta pisanoga prirodnim jezikom i odgovoriti na informacijske potrebe korisnika.

 

Laboratorij za autonomne sustave i mobilnu robotiku (LAMOR)

dr. sc. Ivan Petrović
http://lamor.fer.hr

Laboratorij provodi istraživačke aktivnosti u područjima autonomnih sustava i mobilne robotike, koje su usmjerene na lokalizaciju mobilnih robota i modeliranje prostora u kojemu se oni gibaju, uočavanje i praćenje gibajućih objekata u okruženju mobilnih robota te planiranje i upravljanje gibanjem mobilnih robota u svrhu izvršenja zadanih zadataka.

 

Laboratorij za bioinformatiku i računalnu biologiju (LBCB)

dr. sc. Mile Šikić
http://bioinfo.zesoi.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija usmjerene su na razvoj algoritama i metoda za analizu sekvenciranih DNA i RNA podataka, brzu dijagnozu zaraznih bolesti, određivanje strukture i funkcije proteina te analizu dinamičkih procesa u kompleksnim mrežama.

 

Laboratorij za društveno umrežavanje i društveno računarstvo (socialLAB)

dr. sc. Vedran Podobnik
http://sociallab.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija su posebno usmjerene prema modeliranju društvenih fenomena kroz paradigmu društvenih mreža, analizi društvenih mreža zasnovanoj na inovativnim informacijskim metodologijama i naprednim računarskim alatima, te dizajniranju društvenih politika zasnovanih na dokazima primjenom metoda analize društvenih mreža.

 

Laboratorij za informacijske sustave posebne namjene (LaSPIS)

dr. sc. Krešimir Fertalj
http://laspis.fer.hr

Laboratorij okuplja istraživače-specijaliste za pojedina područja metoda razvoja algoritama i struktura podataka te programske podrške posebne namjene, heterogene i mobilne sustave pohrane podataka, poslovne inteligencije, geoinformacijskih sustava, sustava za elektroničko učenje i umjetne inteligencije.

 

Laboratorij za informacijsku sigurnost i privatnost (LISP)

dr. sc. Stjepan Groš
http://www.fer.unizg.hr/lisp

Laboratorij okuplja znanstvenike sa FER-a u čijem fokusu je kibernetička i informacijska sigurnost te privatnost. Kroz Laboratorij se nude istraživačke, savjetodavne i edukacije usluge gospodarstvu i državnim institucijama. Značajan dio aktivnosti Laboratorija usmjeren je prema upotrebi umjetne inteligencije u rješavanju problema u području kibernetičke i informacijske sigurnosti te privatnosti.

 

Laboratorij za Internet stvari (IoTLab)

dr. sc. Ivana Podnar Žarko
http://www.iot.fer.hr/

Cilj je laboratorija provoditi i intenzivirati istraživačke i inovacijske aktivnosti u području Interneta stvari, s ciljem razvoja inovativnih usluga i programskih platformi za umrežavanje velikog broja različitih uređaja te posebice poticanja multidisciplinarnih istraživanja vezanih uz poboljšanje životnih uvjeta u gradovima.

 

Laboratorij za istraživanje iskustvene kvalitete višemedijskih usluga (MUEXLab)

dr. sc. Lea Skorin Kapov
https://muexlab.fer.hr

Aktivnosti laboratorija usmjerene su prema multidisciplinarnim istraživanjima u području korisničkog iskustva i iskustvene kvalitete naprednih višemedijskih usluga kao što su: audiovizualne komunikacije, strujanje video sadržaja, virtualna/proširena stvarnost i umrežene igre. Istraživanja se bave vrednovanjem i modeliranjem iskustvene kvalitete te mehanizmima upravljanja i optimizacije iskustvene kvalitete u komunikacijskim mrežama.

 

Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina (SHARK Lab)

dr. sc. Tomislav Pribanić
http://www.fer.unizg.hr/sharklab

Istraživačka djelatnost laboratorija je poglavito usmjerena na metode i algoritme računalnog vida za 3D rekonstrukciju i 3D registraciju, uključujući za tu svrhu i uporabu senzora mobilnih platformi poput pametnih telefona i tableta.

 

Laboratorij za obradu slike (LOS)

 dr. sc. Sven Lončarić
http://ipg.fer.hr/hr/ipg

Aktivnosti laboratorija usmjerene su ka istraživanjima u teoriji i primjenama obrade slike i računalnog vida u raznorodnim područjima kao što su obrada i analiza slika u biomedicini, vizualna inspekcija kvalitete proda za industrijsku automatizaciju, računalni vid za napredne sustave za asistenciju vozačima te biometrijski sustavi za verifikaciju potpisa.

 

Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST)

dr. sc. Nikola Mišković
http://labust.fer.hr/zari/labust

Laboratorij se baavi primijenjenim istraživanjima i razvojem bespilotnih plovila (podvodnih i površinskih) te razvojem i inovacijama u području morskim tehnologija. Laboratorij je vrlo aktivan u realizaciji međunarodnih projekata (EU FP7/H2020, NATO, Office of Naval Research).

 

Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju (eduLab)

dr. sc. Ivica Botički
http://nihao.fer.hr/edulab

Laboratorij potiče istraživanje i inovacije u raznim aspektima računalom podržanog obrazovanja. EduLab služi i kao mjesto povezivanja i upoznavanja studenata sa znanstvenom djelatnošću članova laboratorija, ali i kao mjesto susreta sa gospodarstvom, te u konačnici kao medij kroz koji će studenti moći pronaći posao u području i tvrtki koja ih zanima.

 

Laboratorij za raspoznavanje uzoraka i biometrijske sigurnosne sustave (RUBIOSS)

dr. sc. Siniša Šegvić
http://rubioss.zemris.fer.hr

Cilj je Laboratorija razvoj i promicanje istraživanja na spomenutim područjima, te uporaba rezultata istraživanja u razvoju sustava kao što su: sustav za automatsku analizu igre u grupnim sportovima utemeljen na računalnom vidu, inteligentni sustav za lokalizaciju objekata u stereoskopskim i video snimkama prometnog okoliša, sustavi za detekciju i praćenje lica u grupnim scenama, sustav za deidentifikaciju osoba u video nadzornim sustavima, te sustavi za automatsku identifikaciju osoba na temelju fuzije biometrijskih značajki.

 

Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS)

dr. sc. Stjepan Bogdan
http://larics.fer.hr

Istraživačka djelatnost LARICSa odnosi se na sljedeće teme i područja: Integrirano upravljanje robotima i procesima; inteligentni sustavi upravljanja; upravljanje proizvodnim sustavima (planiranje i raspodjela zadataka); upravljanje višeagentskim autonomnim sustavima; profesionalna servisna robotika; upravljanje autonomnim letjelicama; biološki inspirirana robotika (humanoidi, hodajući roboti); heterogeni robotski sustavi; primjena robota u dijagnostici autizma; primjena umjetne inteligencije u robotici i drugo.

 

Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES)

dr. sc. Mario Vašak
https://www.lares.fer.hr/

Na temelju teorije upravljanja i aplikacija, LARES doprinosi unaprjeđenju iskorištavanja i kompetitivnosti energije vjetra, sunčeve energije, sustava spremnika energije, mikromreža, energetske učinkovitosti u zgradama, transportnim sustavima i sustavima distribucije vode.

 

Laboratorij za tehnologije usmjerene čovjeku (HOTLab)

dr. sc. Igor S. Pandžić
http://hotlab.fer.hr

U središtu interesa laboratorija su tehnologije analize i sinteze ljudi i njihovog ponašanja, uz jak interes za primjene ovakvih tehnologija. Primjenjuju se tehnike iz različitih područja, uključujući računalni vid, strojno učenje, računalnu grafiku, virtualnu i proširenu stvarnost za postizanje istraživačkih ciljeva poput potpuno automatskog praćenja značajki lica u videu, automatske animacije virtualnih likova ili raspoznavanja spola, dobi i emocija.

 

Laboratorij za tokove podataka (StreamsLab)

dr. sc. Krešimir Pripužić
http://streamslab.fer.hr/ ​​​​

Ciljevi laboratorija su provođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području obrade tokova podataka, umrežavanje i povećanje vidljivosti istraživača u međunarodnom istraživačkom prostoru, prijenos znanja u hrvatsko gospodarstvo radi razvoja novih proizvoda i usluga, organizacija nastave te uključivanje studenata u projektne zadatke u navedenom području.

 

Laboratorij za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju (ICT-AAC)

dr. sc. Željka Car
http://lab.ict-aac.hr/

Istraživačka aktivnost laboratorija je u području potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, uključuje suradnju sa znanstvenicima iz područja edukacije, rehabilitacije, psihologije i grafičkih znanosti te je fokusirana na nove metode realizacije pristupačnosti usluga informacijske i komunikacijske tehnologije, uz primjenu koncepta platforme kolektivne svjesnosti za održivost i socijalne inovacije.

 

Laboratorij za stohastičku optimizaciju, učenje i vizualizaciju (SOLVe)

dr. sc. Domagoj Jakobović
http://solve.fer.hr/

Područje istraživanja je primjena stohastičke optimizacije, u prvom redu postupaka evolucijskog računarstva, u netrivijalnim problemima optimizacije, strojnog učenja te obrade i vizualizacije podataka. Osnivanje laboratorija predstavlja inicijativu u području računarskih znanosti, pridonoseći istraživanju, obrazovanju i primjeni novih tehnologija.