Istraživačke aktivnosti

Istraživanja su temeljna aktivnost Centra za umjetnu inteligenciju. Centar pruža produktivno i poticajno okruženje za mlade istraživače i profesore sa ciljem educiranja sljedeće generacije istraživača AI i poticanja na prijenos tehnologije i suradnje s industrijom.