Vizija i misija

Vizija

Vizija Centra je biti istraživački centar svjetske klase u području umjetne inteligencije (AI).

Misija

Misija Centra je:

  • provoditi sinergijska istraživanja u području umjetne inteligencije u suradnji s akademskim i industrijskim partnerima i s državnim institucijama;
  • unaprijediti industriju kroz jačanje suradnje i prijenos AI tehnologija;
  • pružati vrhunsku edukaciju za sljedeću generaciju istraživača i stručnjaka iz AI.