Edukacija

Za studente na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini

Istraživački tim Centra za umjetnu inteligenciju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, čini preko 100 sveučilišnih profesora i istraživača s iskustvom u raznim područjima umjetne inteligencije (AI). Profesori u Centru nude brojne tečajeve vezane uz AI na studijskim programima prvostupnika, magistra i doktorata.

Ako ste potencijalni doktorski student, molimo kontaktirajte vođe naših istraživačkih skupina za više informacija o našem doktoratu. program.

Za tvrtke i državne institucije

Usluge cjeloživotnog obrazovanja Centra usmjerene na gospodarstvo uključuju:

  • tečajeve za gospodarstvenike usmjerene na rješavanje specifičnih problema te na AI alate i aplikacije
  • namjenske tečajeve za zaposlenike tvrtkii
  • tematske škole usmjerene na različite AI teme
  • industrijski orijentirane radionice za širenje informacija o AI tehnologijama

Ako ste u tvrtki ili državnoj instituciji slobodno nas kontaktirajte za više informacija o kontinuiranom obrazovanju u AI području.