O nama

Centar za umjetnu inteligenciju (CAI) vodeći je istraživački centar za umjetnu inteligenciju s tri osnovna cilja. Prvi je cilj unaprijediti teorijske temelje umjetne inteligencije (AI) i postići napredak u AI područjima poput strojnog učenja, dubokog učenja, obrade prirodnog jezika, računalnog vida, financijske analitike, robotike, interneta stvari, bioinformatike, kibernetičke sigurnosti i sustava za preporučivanje. Drugi je cilj suradnja s industrijom kroz transfer AI tehnologije u svrhu razvoja novih inovativnih proizvoda i usluga temeljenih na znanju. Treći je cilj pružanje vrhunskog AI obrazovanja na dodiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, kao i kontinuirano obrazovanje za industriju.

Centar za umjetnu inteligenciju je osnovan u listopadu 2019. godine i najveći je istraživački centar na području umjetne inteligencije u Hrvatskoj koji okuplja više oko 200 istraživača (oko 50 profesora i docenata i oko 150 doktoranada i poslijedoktoranada) iz 19 istraživačkih laboratorija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Istraživači Centra glavni su istraživači, suistražitelji ili partneri na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima istraživanja i razvoja.