Transfer tehnologije i usluge za gospodarstvo

Važna misija Centra za umjetnu inteligenciju je pružanje usluga istraživanja i razvoja industriji, uključujući industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj AI metoda za razne praktične primjene. Centar je usmjeren na zajednički razvoj tehnologije u suradnji akademske zajednice, industrije i vlade na području AI.

Vrhunska ekspertiza i istraživači Centra za umjetnu inteligenciju garantiraju uspješne primjene strojnog učenja, znanosti podataka, poslovne analitike, računalnog vida, prepoznavanja uzoraka, robotike i automatike, obrade teksta, pronalaženja informacija i društvenih mreža za rješenja raznih praktičnih problema i razvoj inovativnih AI aplikacija.

Usluge Centra za tvrtke uključuju:

  • suradnju s tvrtkama u istraživačkim laboratorijama Centra
  • prijenos AI tehnologije i distribucija AI znanja i know-how tvrtkama
  • razvoj i isporuka AI tehnologija i alata
  • stvaranje inovativnih proizvoda i aplikacija temeljenih na AI