Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu osnovao je Centar za umjetnu inteligenciju (CAI). Novi istraživački centar okuplja više od 100 istraživača iz 18 istraživačkih laboratorija Fakulteta koji se bave raznim aspektima teorije i primjena umjetne inteligencije.

Centar ima tri osnovna cilja. Prvi je cilj unaprijediti teorijske temelje umjetne inteligencije (AI) i postići napredak u AI područjima poput strojnog učenja, dubokog učenja, obrade prirodnog jezika, računalnog vida, financijske analitike, robotike, interneta stvari, bioinformatike i sustava za preporučivanje. Drugi je cilj suradnja s industrijom kroz transfer AI tehnologije u svrhu razvoja novih inovativnih proizvoda i usluga temeljenih na znanju. Treći je cilj pružanje vrhunskog AI obrazovanja na dodiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, kao i kontinuirano obrazovanje za industriju.

Autor: Sven Lončarić
Popis obavijesti